HappyCouple is in 2003 opgericht door Erik van den Bogart en Steven* Hartmann als personal homepage en uitstraling van het gelukkigste koppel op aarde.
Later, toen Erik en Steven voornemens waren om te gaan trouwen (2004), is dit domein omgedoopt tot de themasite over het aanstaande huwelijk.

Met het overlijden van Steven op 23 oktober 2005 is helaas in het dagelijks leven een einde gekomen aan dit koppel. Met ingang van die datum is happyCouple de plaats geworden waar, naast de huwelijkssite, de In Memoriam-site ter ere van Steven is te vinden.
Tevens is deze site een uitstraling van het blijvende bijzondere gedachtegoed dat voort zal blijven leven aan het paar Erik en Steven van den Bogart - Hartmann en Steven in het bijzonder.
 

* daar waar Steven staat dient ook gelezen te worden Jeroen, zijn naam gegeven bij zijn geboorte. Echter, Steven wordt gehanteerd aangezien dit zijn keuze was om zo genoemd te worden.

 

 

 

 

De sitevoorwaarden van vandenbogart.info zijn overeenkomstig van toepassing.

Huwelijk

Ga naar huwelijkssite Ga naar In Memoriamsite

In Memoriam

copyright Breda (NL) 2003-2007, een site van Van den Bogart-Hartmann

 

m e m o r i a m d a g:  2 3  o k t o b e r  -  d a g  v a n  o v e r l i j d e n